Chính sách riêng tư

Chính Sách

Chính sách bảo mật này chỉ được áp dụng trong hệ thống website của Mammykids.com. Các thông tin nằm ngoài hệ thống hệ thống của chúng tôi sẽ không đươc áp dụng và chúng tôi không chịu trách nhiệm nhé.

Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Mammykids.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Mammykids.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Phạm vi sử dụng thông tin

Mammykids.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động của thành viên tại Mammykids.com.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mammykids.com.

4.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Công ty TNHH GOS
  • Trụ sở chính: 579/23 Quang Trung,Phường 11,Gò Vấp, Tp. HCM
  • Email: lienhe@Mammykids.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Mammykids.com thực hiện việc này.
  • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ3.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hang

Thông tin cá nhân của thành viên trên Mammykids.com được Mammykids.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mammykids.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Mammykids.com sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban quản lý Mammykids.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Mammykids.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.