Chính Sách

Chínhsách bảo mật này chỉ được áp dụng trong hệ thống website của Mammykids.com. Cácthông tin nằm ngoài hệ thống hệ thống của chúng tôi sẽ không đươc áp dụng vàchúng tôi không chịu trách nhiệm nhé.

Mụcđích và phạm vi thu thập.

Việcthu thập dữ liệu chủ yếu trên website Mammykids.com bao gồm: họ tên, email, điệnthoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Mammykids.com cầnthành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản nhằm đảm bảo quyền lợi chongười tiêu dùng.

Cácthành viên phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụngdịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Phạm vi sử dụng thông tin

Mammykids.com sửdụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cungcấp các dịch vụ đến Thành viên;
  • Gửicác thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên.
  • Ngănngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạtđộng giả mạo Thành viên.
  • Liênlạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viênngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động của thành viêntại Mammykids.com.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệucá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tựthành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thôngtin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Mammykids.com.

4.Địachỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Côngty TNHH GOS
  • Trụsở chính: 579/23 Quang Trung,Phường 11,Gò Vấp, Tp. HCM
  • Email: lienhe@Mammykids.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  • Thànhviên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhâncủa mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặcyêu cầu Mammykids.com thực hiện việc này.
  • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộthông tin các nhân cho bên thứ3.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hang

Thông tin cá nhân của thành viên trên Mammykids.com được Mammykids.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Mammykids.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Khôngsử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tincá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trongtrường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệucá nhân thành viên, Mammykids.com sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chứcnăng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Banquản lý Mammykids.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản phải cung cấp đầyđủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thôngtin trên. Mammykids.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọikhiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cảthông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chínhxác.